Zpracování mzdové agendy

Zpracování kompletní mzdové agendy a personalistiky poskytujeme klientům – malým i velkým organizacím - jak v rámci zpracování účetnictví, tak i jako samostatnou službu.

Zajištění kompletní mzdové agendy klienta zahrnuje zejména následující:

 • Vedení mzdového účetnictví a personální agendy
 • Vypracování pracovních a jiných pracovněprávních smluv s Vašimi zaměstnanci
 • Výpočet mzdy
 • Výpočet náhrady mzdy za nemoc zaměstnanců
 • Výpočet exekučních srážek
 • Zajištění zákonných povinností při nástupu a výstupu zaměstnance (přihlášení a odhlášení na příslušné úřady)
 • Zpracování měsíčních hlášení pro správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny
 • Spolupráce s příslušnými úřady
 • Vyúčtování záloh na daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
 • Vyúčtování daně vybírané srážkou
 • Vystavování různých potvrzení a vyřizování další administrativy spojené se zpracováním mezd
 • Vedení mzdových listů
 • Vyhotovení evidenčních listů důchodového zabezpečení
 • Příprava bankovních příkazů pro mzdové odvody (v elektronické i papírové podobě)

Kontakt

DAŇKONZUL S.R.O.

Táborská 3318/94
615 00 Brno

Tel.: (+420) 548 538 068
E-mail: konzultace@dankonzul.cz
www.dankonzul.cz

IČ: 26911639  |  DIČ: CZ26911639
Spisová značka C 44876 vedená u Krajského soudu v Brně
ID datové schránky: 2f4xy2u

Kde nás najdete