Vedení účetnictví a daňové evidence

Účetnictví je zpracováváno na základě klientem dodaných prvotních dokladů průběžně během celého účetního období a to podle požadavků klienta a v mezích účetních předpisů. Je vedeno tak, abychom byli schopni ze zpracovaného účetnictví podávat daňová přiznání k DPH, kontrolní hlášení a souhrnná hlášení pro účely DPH. Výsledkem námi zpracovaného účetnictví jsou účetní sestavy, ze kterých lze sestavit účetní závěrku a daňové přiznání k dani z příjmů.

Vše, co bylo uvedeno pro vedení účetnictví, platí také pro způsob vedení daňové evidence. Výsledkem námi vedené daňové evidence jsou automatické výstupy pro DPH (přiznání, kontrolní hlášení a souhrnné hlášení) a pro daň z příjmů fyzických osob.

Klienti, kteří využijí našich služeb v oblasti vedení účetnictví popř. daňové evidence, se mohou plně věnovat pouze své podnikatelské činnosti, neboť jim zcela odpadá povinnost zabývat se problematikou daní a účetnictví.

Kontakt

DAŇKONZUL S.R.O.

Táborská 3318/94
615 00 Brno

Tel.: (+420) 548 538 068
E-mail: konzultace@dankonzul.cz
www.dankonzul.cz

IČ: 26911639  |  DIČ: CZ26911639
Spisová značka C 44876 vedená u Krajského soudu v Brně
ID datové schránky: 2f4xy2u

Kde nás najdete