Daňové poradenství

Daňové poradenství spočívá v poskytování právní pomoci a finančně ekonomických rad ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí. V první fázi jde o posouzení klientovy situace, určení případných rizik a následného stanovení postupu, při němž je kladen důraz na daňovou optimalizaci v rámci platné legislativy.

V praxi lze daňové poradenství rozdělit do těchto okruhů:

 • Zpracování daňových přiznání včetně odkladu
 • Zastupování klienta na základě plné moci
 • Konzultace s klientem
 • Vypracování odborného stanoviska
 • Zpracování daňové analýzy

Vedení účetnictví a daňové evidence

Účetnictví je zpracováváno na základě klientem dodaných prvotních dokladů průběžně během celého účetního období a to podle požadavků klienta a v mezích účetních předpisů. Je vedeno tak, abychom byli schopni ze zpracovaného účetnictví podávat daňová přiznání k DPH, kontrolní hlášení a souhrnná hlášení pro účely DPH. Výsledkem námi zpracovaného účetnictví jsou účetní sestavy, ze kterých lze sestavit účetní závěrku a daňové přiznání k dani z příjmů.

Vše, co bylo uvedeno pro vedení účetnictví, platí také pro způsob vedení daňové evidence. Výsledkem námi vedené daňové evidence jsou automatické výstupy pro DPH (přiznání, kontrolní hlášení a souhrnné hlášení) a pro daň z příjmů fyzických osob.

Klienti, kteří využijí našich služeb v oblasti vedení účetnictví popř. daňové evidence, se mohou plně věnovat pouze své podnikatelské činnosti, neboť jim zcela odpadá povinnost zabývat se problematikou daní a účetnictví.

Zpracování mzdové agendy

Zpracování kompletní mzdové agendy a personalistiky poskytujeme klientům – malým i velkým organizacím - jak v rámci zpracování účetnictví, tak i jako samostatnou službu.

Zajištění kompletní mzdové agendy klienta zahrnuje zejména následující:

 • Vedení mzdového účetnictví a personální agendy
 • Vypracování pracovních a jiných pracovněprávních smluv s Vašimi zaměstnanci
 • Výpočet mzdy
 • Výpočet náhrady mzdy za nemoc zaměstnanců
 • Výpočet exekučních srážek
 • Zajištění zákonných povinností při nástupu a výstupu zaměstnance (přihlášení a odhlášení na příslušné úřady)
 • Zpracování měsíčních hlášení pro správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny
 • Spolupráce s příslušnými úřady
 • Vyúčtování záloh na daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
 • Vyúčtování daně vybírané srážkou
 • Vystavování různých potvrzení a vyřizování další administrativy spojené se zpracováním mezd
 • Vedení mzdových listů
 • Vyhotovení evidenčních listů důchodového zabezpečení
 • Příprava bankovních příkazů pro mzdové odvody (v elektronické i papírové podobě)

Účetní poradenství

Účetní poradenství naše společnost poskytuje klientům, kteří si účetnictví vedou sami.

V rámci účetního poradenství nabízíme:
 • Nastavení celkového systému účetnictví
 • Vyhotovení účetních směrnic
 • Konzultace účetních případů
 • Sestavení výkazů účetní závěrky
 • Konfigurace účetnictví Money S3

Ekonomické poradenství

Podstatou námi poskytovaného ekonomického poradenství je zodpovězení otázky, zda je reálné dosáhnout cíle, který si klient stanovil a to na jedné straně z pohledu jeho ekonomické situace a na straně druhé z pohledu vnějších vlivů.

Náplní ekonomického poradenství jsou zejména tyto služby:
 • Ekonomické rozbory
 • Finanční analýzy
 • Poradenství při vymáhání a prodeji pohledávek
 • Analýzy pro žadatele o bankovní úvěry
 • Zpracování podnikatelských záměrů
 • Poradenství v oblasti plánování a rozpočtování
 • Poradenství při zakládání společností

Kontakt

DAŇKONZUL S.R.O.

Táborská 3318/94
615 00 Brno

Tel.: (+420) 548 538 068
E-mail: konzultace@dankonzul.cz
www.dankonzul.cz

IČ: 26911639  |  DIČ: CZ26911639
Spisová značka C 44876 vedená u Krajského soudu v Brně
ID datové schránky: 2f4xy2u

Kde nás najdete